Logopedia Ortognatyczna

Kurs modułowy - terapia logopedyczno-ortognatyczna


Adres email na który zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji, płatności oraz w tygodniu poprzedzającym seminarium internetowe - link do uczestnictwa.
Dane do rachunku
LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE
UPRAWNIA SIĘ
 • Dołącz do społeczności

  Tworzymy ją wspólnie
 • Zdobywaj wiedzę online

  z dowolnego miejsca
 • Uzyskaj certyfikat

  potwiedź zdobytą wiedzę

Kurs - logopedia ortognatyczna
terapia logopedyczno-ortognatyczna

O kursie

 • Podstawowe informacje

  Kurs certyfikujący w metodzie Logopedzi Ortognatycznej przeznaczony jest dla specjalistów: logopedów, neurologopedów, surdologopedów, (studentów logopedii - certyfikacja możliwa po uzyskaniu licencjatu). Dla fizjoterapeutów, stomatologów, ortodontów, lekarzy specjalistów i personelu medycznego jest to kurs doskonalący.

 • Kurs oparty na badaniach naukowych

  Kurs został opracowany na podstawie badań przeprowadzonych na grupie dorosłych i nastolatków z wadą zgryzu w Klinice Chirurgii Szczękowo – Twarzowej w Łodzi pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Marcina Kozakiewicza. Badania prezentowane podczas wszystkich modułów zostały opublikowana na łamach Applied Science w roku 2021 oraz w ramach współpracy klinicznej z dr n.med Adrianem Gnatkiem, dr. n.med. Szymonem Tyszkiewiczem oraz wieloma ortodontami.

 • Testy sprawdzające

  Każdy z modułów kończy się testem, który umożliwia wzięcie udziału w następnym. Aby zaliczyć test należy uzyskać 85% poprawnych odpowiedzi. W każdym module można dwa razy podejść do rozwiązania testu, jednakże w czasie nie dłuższym niż 10 dni od daty jego ukończenia. Test będzie składać się z pytań zamkniętych i otwartych. Natomiast jeżeli uczestnik nie zaliczy testu w pierwszym podejściu, w drugim otrzyma kolejny zestaw pytań otwartych. Ponadto na zakończenie kursu każdy z kursantów będzie zobowiązany do zaprezentowana własnego studium przypadku pacjenta przed przyznaniem certyfikacji.

 • Certyfikat ukończenia

  Kurs kończy się egzaminem certyfikującym – certyfikat logopedy ortognatycznego. Kursant po ukończonym cyklu szkoleń posiada wiedzę i umiejętności do przygotowania pacjentów do zabiegów z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i prowadzenia terapii logopedycznej przed i po zabiegu oraz do zabiegów korekty wędzidełek jak również w zakresie podstawowych zasad i umiejętności prowadzenia terapii miofunkcjonalnej.

 • Potwierdzenie uczestnictwa we wszystkich modułach

  Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział we wszystkich 4 modułach. Certyfikat Logopedy Ortognatycznego wydawany po uzyskaniu pozytywnego wyniku we wszystkich testach sprawdzających, prezentacji studium przypadku i zaliczeniu egzaminu końcowego

LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE
dr n. o zdr. Anna Lichnowska, dr n.med. Szymon Tyszkiewicz, dr n.med. Adrian Gnatek, lek. dent. Ewa Świniarska posiadają prawa autorskie do niniejszego programu i bez ich pisemnej zgody prawa te nie mogą być w jakikolwiek sposób rozpowszechniane i wykorzystywane niezgodnie z udzieloną licencją. Zasady udzielania licencji oraz jej zakres określone są w regulaminie danego Kursu. Udzielona licencja jest niewyłączna, ograniczona terytorialnie i czasowo oraz obejmuje wyłącznie prawo korzystania z programu i skryptów w celach edukacyjnych i terapeutycznych konkretnego Kursanta.

Nadchodzące wydarzenia

Diagnoza i terapia traktu ustno-twarzowego w aspekcie ortodontycznym i miofunkcjonalnym

SZKOLENIE STACJONARNE ŁÓDŹ
[23-24.09.2023]

Zespołowe przygotowanie do frenuloplastyki - opieka przed i po zabiegu

SZKOLENIE STACJONARNE ŁÓDŹ
[7.10.2023]

Zespołowe przygotowanie do frenuloplastyki - opieka przed i po zabiegu

SZKOLENIE STACJONARNE ŁÓDŹ
[8.10.2023]


Logopedia ortognatyczna - kurs modułowy

2-dniowe szkolenie praktyczne - stacjonarne
18-19.11.2023 || Łódź

Dokładny adres szkolenia zostanie podany na 2 tygodnie przed jego terminem

MODUŁ 1: Funkcjonalne podejście do pracy z pacjentem w gabinecie przygotowanie do diagnozy i terapii

dr n o zdr. Anna Lichnowska neurologopeda, dr n.med. Szymon Tyszkiewicz fizjoterapeuta,
2 dni szkoleniowe teoria + praktyka, 18 godzin dydaktycznych

ZAPISZ SIĘ NA TO SZKOLENIE

2-dniowe szkolenie praktyczne - stacjonarne
2-3.12.2023 || Łódź

Dokładny adres szkolenia zostanie podany na 2 tygodnie przed jego terminem

MODUŁ 2 : Podstawy ortodoncji w diagnozie zespołu orofacjalnego

dr n o zdr. Anna Lichnowska - neurologopeda, dr n.med. Szymon Tyszkiewicz - fizjoterapeuta, dr n.med. Adrian Gnatek - specjalista chirurgii stomatologicznej, lek. dent. Ewa Świniarska - ortodonta
2 dni szkoleniowe teoria + praktyka, 18 godzin dydaktycznych

ZAPISZ SIĘ NA TO SZKOLENIE

2-dniowe szkolenie praktyczne - stacjonarne

W przygotowaniu

MODUŁ 3: Analiza i ocena dysfunkcji układu stomatognatycznego

dr n. o zdr. Anna Lichnowska – neurologopeda, dr n.med. Szymon Tyszkiewicz – fizjoterapeuta
2 dni szkoleniowe – praktyczne, 18 godzin dydaktycznych


2-dniowe szkolenie praktyczne - stacjonarne

W przygotowaniu

MODUŁ 4: Terapia Logopedyczno-Ortognatyczna

dr n. o zdr. Anna Lichnowska - neurologopeda, dr n.med. Szymon Tyszkiewicz - fizjoterapeuta. Dodatkowo podczas tej części szkolenia pojawi się chirurg szczękowo - twarzowy.
2 dni szkoleniowe – praktyczne, 18 godzin dydaktycznychTwórcy kursu

Dr n. zdr. Anna Lichnowska

Neurologopeda, specjalista logopedii ortognatycznej, terapeutka miofunkcjonalna, filolog angielski, pedagog wczesnoszkolny, terapeuta integracji sensorycznej, wykładowca akademicki, szkoleniowiec.

Współpracuje jako logopeda z Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala im. WAM w Łodzi. Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała za cykl prac na temat „Wpływ wad zgryzu na powstawanie wad wymowy u pacjentów leczonych chirurgicznie”. Pomysłodawczyni i współtwórczyni kursu Logopedia Ortognatyczna, który powstał w oparciu o badania doktoranckie na największej na świecie grupie osób dorosłych z wadą zgryzu i wadą wymowy.

Autorka publikacji dotyczących:
- Efektywność frenotomii u pacjentów dorosłych i jej wpływ na wymowę
- Ocena logopedyczna pacjentów dorosłych przed i po zabiegu ortognatycznym
- Wady wymowy w świetle zaburzeń funkcji prymarnych u pacjentów dorosłych z wadą zgryzu.

Pasjonatka swojej pracy z dziećmi i dorosłymi, szeroko pojętej terapii miofunkcjonalnej i multidyscyplinarnego podejścia do leczenia i terapii pacjenta ortodontycznego. Obecnie pracuje w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Kraina Wyobraźni w Pabianicach w dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzi również wykłady logopedyczne w ramach kursu Valerio Palmierniniego „ Terapia stawów skroniowo-żuchwowych TMJ” dla fizjoterapeutów. Pracuje w interdyscyplinarnym zespole ze specjalistami z dziedzin chirurgii szczękowo-twarzowej, stomatologicznej, ortodoncji oraz fizjoterapii.

Dr n. med. Szymon Tyszkiewicz

Fizjoterapeuta

Absolwent fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W 2020r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Pracownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Kliniki Ortopedii. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej oraz Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej PTF. Wykładowca Uniwersytetu Medycznego.

Od 2011 roku regularnie poszerza swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach oraz sympozjach. Zajmuje się fizjoterapią w dziedzinach : chirurgia twarzowo-szczękowa, chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, ortopedia, medycyna sportowa, logopedia. Jego pasją jest praca z układem stomatognatycznym i stawami skroniowo-żuchwowymi. Aktywnie prowadzi rehabilitację pacjentów po zabiegach ortognatycznych.

Dr n. med. Adrian Gnatek

Specjalista chirurgii stomatologicznej

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej oraz stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych z zakresu chirurgii stomatologicznej. Uczestniczy w licznych szkoleniach oraz konferencjach chirurgicznych i implantologicznych w Polsce i zagranicą. W swojej pracy ceni profesjonalizm i najwyższą jakość. Współpracuje w interdyscyplinarnym zespole z logopedą, fizjoterapeutą i ortodontą.

Lek. dent. Ewa Świniarska

Ortodonta

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z 2005 roku. Uczestnik wielu kongresów i kursów z zakresu ortodoncji, protetyki, stomatologii estetycznej i endodoncji. Doświadczona prelegentka. W latach 2006 - 2008 współpracowała z firmą Voco GmbH, w latach 2008-2009 z firmą W&P Dental GmbH prowadziła kursy i szkolenia w Polsce, Niemczech, Turcji i Egipcie z zakresu estetycznej odbudowy zębów oraz wykorzystania włókna szklanego i materiałów adhezyjnych w protetyce.

Na co dzień prowadzi prywatną Klinikę - Esthetica Clinic w Rawie Mazowieckiej, gdzie pracuje jako ortodonta i protetyk .Interesuje się stomatologią jako całością. Przewodzi zespołowi lekarzy prowadząc interdyscyplinarne i holistyczne leczenie pacjentów. Jej pasja to wczesne leczenie ortodontyczne - ortotropia. Leczy dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. W swojej pracy kieruje się dobrem pacjenta i jego największym komfortem.

Wykładowcy

Dr n. zdr. Anna Lichnowska
Dr n.med. Szymon Tyszkiewicz
Dr n. med. Adrian Gnatek
Lek. dent. Ewa Świniarska

Pragniemy dostarczać, pierwszorzędny, wysokojakościowy kurs dla specjalistów, dostrzegających potencjał w holistycznym podejściu do terapii logopedycznej, miofunkcjonalnej i fizjoterapeutycznej Pacjenta. Grono wykładowców uczestniczących w naszym kursie wciąż powiększa się. Wśród naszych wykładowców są logopedzi, fizjoterapeuci, ortodonci i chirurdzy szczękowo-twarzowi, osoby prowadzące działalonść naukową, własną praktykę, cieszące się dużym autorytetem wśród innych Specjalistów oraz pacjentów.

Stronę dostarcza: Logopeda.pl - Portal logopedów