Logopedia Ortognatyczna

Kurs modułowy - terapia logopedyczno-ortognatyczna


Adres email na który zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji, płatności oraz w tygodniu poprzedzającym seminarium internetowe - link do uczestnictwa.
Dane do rachunku
LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE
UPRAWNIA SIĘ
 • Dołącz do społeczności

  Tworzymy ją wspólnie
 • Zdobywaj wiedzę online

  z dowolnego miejsca
 • Uzyskaj certyfikat

  potwiedź zdobytą wiedzę

Kurs - logopedia ortognatyczna
terapia logopedyczno-ortognatyczna

Założenia kursu

 • Kurs

  Kurs przeznaczony jest dla specjalistów: logopedów (studentów logopedii - min. 5 rok studiów) neurologopedów, surdologopedów, fizjoterapeutów (studentów min. 5 rok studiów), lekarzy.

 • Kurs oparty na badaniach naukowych

  Kurs został opracowany na podstawie badań przeprowadzonych na grupie dorosłych i nastolatków z wadą zgryzu w Klinice Chirurgii Szczękowo – Twarzowej w Łodzi pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Marcina Kozakiewicza. Badania prezentowane podczas wszystkich modułów zostały opublikowana na łamach Applied Science w roku 2021.

 • Testy sprawdzające

  Każde ze szkoleń kończą się testem, który umożliwia wzięcie udziału w następnym szkoleniu. Aby zaliczyć test należy uzyskać 75 % poprawnych odpowiedzi. W każdym szkoleniu można dwa razy podejść do rozwiązania testu, jednakże w czasie nie dłuższym niż 10 dni od daty jego ukończenia. Test będzie składać się z pytań zamkniętych. Natomiast jeżeli uczestnik nie zaliczy testu w pierwszym podejściu, w drugim otrzyma kolejny zestaw pytań otwartych.

 • Certyfikat ukończenia

  Uczestnicy kursu otrzymają certyfikat potwierdzający udział we wszystkich 4 modułach. Certyfikat wydawany po uzyskaniu pozytywnego wyniku we wszystkich testach sprawdzającym.

LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE
Dr n. zdr. Anna Lichnowska i Dr n.med. Szymon Tyszkiewicz posiadają prawa autorskie do niniejszego programu i bez ich pisemnej zgody prawa te nie mogą być w jakikolwiek sposób rozpowszechniane i wykorzystywane niezgodnie z udzieloną licencją. Zasady udzielania licencji oraz jej zakres określone są w regulaminie danego Kursu. Udzielona licencja jest niewyłączna, ograniczona terytorialnie i czasowo oraz obejmuje wyłącznie prawo korzystania z programu w celach edukacyjnych konkretnego Kursanta.

2-dniowe szkolenie praktyczne - stacjonarne

Funkcjonalne podejście do pracy z pacjentem w gabinecie2-dniowe szkolenie praktyczne - stacjonarne

Podstawy ortodoncji w diagnozie zespołu orofacjalnego


2-dniowe szkolenie praktyczne - stacjonarne

Analiza i ocena funkcji układu stomatognatycznego


2-dniowe szkolenie praktyczne - stacjonarne

Terapia Logopedyczno-Ortognatyczna
Twórcy kursu

Dr n. zdr. Anna Lichnowska

Logopeda, specjalista logopedii ortognatycznej, terapeutka miofunkcjonalna, filolog angielski, pedagog wczesnoszkolny, terapeuta integracji sensorycznej, wykładowca akademicki

Współpracuje jako logopeda z Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala im. WAM w Łodzi. Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała za cykl prac na temat „ Wpływ wad zgryzu na powstawanie wad wymowy u pacjentów leczonych chirurgicznie” – rozprawa została wyróżniona przez Radę Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Autorka publikacji dotyczących:
- Efektywność frenotomii u pacjentów dorosłych i jej wpływ na wymowę
- Ocena logopedyczna pacjentów dorosłych przed i po zabiegu ortognatycznym
- Wady wymowy w świetle zaburzeń funkcji prymarnych u pacjentów dorosłych z wadą zgryzu.

Pasjonatka swojej pracy z dziećmi i dorosłymi, szeroko pojętej terapii miofunkcjonalnej i multidyscyplinarnego podejścia do leczenia i terapii pacjenta.

Obecnie pracuje w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Kraina Wyobraźni w Pabianicach.

Dr n. med. Szymon Tyszkiewicz

Fizjoterapeuta

Absolwent fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W 2020r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Pracownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Kliniki Ortopedii. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej oraz Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej PTF. Wykładowca Uniwersytetu Medycznego.

Od 2011 roku regularnie poszerza swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach oraz sympozjach. Zajmuje się fizjoterapią w dziedzinach : chirurgia twarzowo-szczękowa, chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, ortopedia, medycyna sportowa, logopedia. Jego pasją jest praca z układem stomatognatycznym i stawami skroniowo-żuchwowymi. Aktywnie prowadzi rehabilitację pacjentów po zabiegach ortognatycznych.

Dr n. med. Adrian Gnatek

Specjalista chirurgii stomatologicznej

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej oraz stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych z zakresu chirurgii stomatologicznej. Uczestniczy w licznych szkoleniach oraz konferencjach chirurgicznych i implantologicznych. W swojej pracy ceni profesjonalizm i najwyższą jakość.

Lek. stom. Agata Sujecka-Brzóska

Specjalistka I stopnia stomatologii ogólnej i II stopnia ortodoncji.

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalistka I stopnia stomatologii ogólnej i II stopnia ortodoncji. Prowadzi prywatną praktykę od kilkunastu lat. Regularnie uczestniczy w branżowych sympozjach i konferencjach.

Od kilku lat prowadzi zajęcia na Uniwerytecie Łódzkim dla logopedów medialnych. Zajmuje się leczeniem zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych.

Wykładowcy

Dr n. zdr. Anna Lichnowska
Dr n.med. Szymon Tyszkiewicz
Dr n. med. Adrian Gnatek
Lek. stom. Agata Sujecka-Brzóska

Pragniemy dostarczać, pierwszorzędny, wysokojakościowy kurs dla specjalistów, dostrzegających potencjał w holistycznym podejściu do terapii logopedycznej, miofunkcjonalnej i fizjoterapeutycznej Pacjenta. Grono wykładowców uczestniczących w naszym kursie wciąż powiększa się. Wśród naszych wykładowców są logopedzi, fizjoterapeuci, ortodonci i chirurdzy szczękowo-twarzowi, osoby prowadzące działalonść naukową, własną praktykę, cieszące się dużym autorytetem wśród innych Specjalistów oraz pacjentów.

Stronę dostarcza: Logopeda.pl - Portal logopedów